print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
باغبان دانا و درخت مهربان
این قصه حاوی پیام ها و تکنیک های موفقیت از قبیل:
زندگی هدفمند، تلاش و پشتکار، استفاده ی درست از فرصت ها، تصویر سازی ذهنی، عبارات تاکیدی مثبت، مفید بودن، دوست داشتن خود و دیگران، سوال های طلایی برای رسیدن به موفقیت، خنده و شادمانی، پایداری به شرط ریشه گرفتن، شکر گزاری و ... می باشد که به کودکان ما راه های رسیدن به موفقیت را نشان می دهد.
به امید داشتن فرداهایی روشن

نویسنده: ندا مشیریان