print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
دنیای استثنایی من
"ما به کتاب هایی نیاز داریم که به ما نشان دهند چگونه با یکدیگر برخورد انسانی داشته باشیم. برخی از ما معلول هستیم و برخی دیگر خیر. مهم آن است که در زندگی عادی یا از طریق کتاب ها همدیگر را بهتر بشناسیم".( اورجایستر، 1363)
در طراحی این مجموعه سعی بر آن بوده که دشواری ها و تلاش های کودکان معلول برای همسازی با جامعه به تصویر کشیده شود. امیدواریم گامی موثر در راستای ارتقاء فرهنگ جامعه و آموزش کودکان، برای برقراری ارتباط شایسته با دیگر افراد جامعه برداشته باشیم.
فراموش نکنیم و به کودکانمان بیاموزیم که: " معلولیت محدودیت است نه ناتوانی". 

نویسنده: ترانه میلادی